راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1400/6/31 | 
مقالات قابل پذیرش
نشریه علمی «روانشناسی زن» در زمینه‌ حوزه‌های زنان و خانواده در محورهای مشخص شده نشریه، مقاله منتشر می‌نماید. بر اساس مراحل بررسی و ارزیابی علمی، تمامی این مقالات علمی بوده، مبتنی بر تحقیقات هستند و از کیفیت بالایی برخوردارند. تمامی تحقیقات کیفی و کمی مورد قبول می‌باشند اما نکتۀ شایان توجه این است مقالات باید حتما ناظر به دو ساحت باشد یکی حرکت در مرز دانشی حوزه مطالعات زنان و خانواده و دیگری تلاش برای رفع و حل یک مساله و نیاز مهم کشور با مختصات فرهنگی و اجتماعی تمدن ایرانی- اسلامی باشد. ضمن آنکه به خلاقانه و نوآوری نظری و پژوهشی مقالات نیز توجه شده و از این نظر تلاش می شود تا نشریه سهمی در پیشبرد علم در حوزۀ مختص خود ایفا نمایند.
 شیوه نگارش مقاله
با توجه به ماهیت مجلات تخصصی تاکید محتوای این بخش بر روی شیوه تنظیم و نگارش مقاله‌های پژوهشی است. با این وجود، طبق اسناد بالادستی و آیین‌نامه‌های مصوب وزارت عتف انواع دیگر مقاله می‌تواند با تصمیم هیئت تحریریه هر مجله  پذیرفته و منتشر شود. زیرا افزون بر مقالات پژوهشی، امکان انتشار انواع دیگر مقاله نظیر مقاله مروری، مقاله نظری، نامه به سردبیر، و جز آن در مجلات با درجه علمی-پژوهشی وجود دارد. با این حال، پیش از ارائه مقاله به نشریه روانشناسی زن توصیه می‌شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مدنظر نویسندگان محترم قرار گیرد:
ساختار مقاله
مقالات پژوهشی ارسالی به نشریه باید به لحاظ ساختاری شامل الف) مشخصات شناسنامه‌ای مقاله شامل: عنوان، پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها، چکیده و کلیدواژه‌ها؛ ب) مقدمه (شامل تبیین نظری و پژوهشی مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و پیشینه پژوهشی و سئوال یا سئوال‌های پژوهش)؛  ج) روش‌ پژوهش؛ د) یافته‌ها؛ ه) بحث و نتیجه‌گیری؛ و) منابع. در مورد هر یک از این بخش‌ها به صورت مجزا توضیحاتی ارائه خواهد شد.
 عنوان مقاله
اوّلین صفحۀ هر مقاله، صفحۀ عنوان است. در صفحۀ اوّل باید عنوان مقاله، نام پدیدآورنده(گان) و وابستگی سازمانی آنها، چکیده و کلیدواژه‌ها آورده ‌شوند. عنوان مقاله باید دقیق، و تا حد امکان کوتاه و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند. همچنین ایده اصلی مقاله را نشان داده، و به طور خلاصه متغیرها، مسأله و رابطه بین آن‌ها را بیان نماید. تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بهتر است بین ۱۰ تا ۱۲ کلمه باشد. عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد. توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود. در صورتی‌که مقاله از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی استخراج شده‌ است، باید به صورت زیرنویس این امر اطلاع داده شود.
نویسنده‌/‌نویسندگان و سازمان‌/‌ سازمان‌های وابسته
پس از عنوان، نام پدیدآورنده(گان) نوشته می‌شود و وابستگی سازمانی آنها بیان می‌گردد. مطلوب است که در قالب یادداشت‌های پانویس، نشانی پست الکترونیکی پدیدآورنده(گان) قید شود (به‌ویژه برای پدیدآورنده رابط) تا امکان ارتباط مخاطبان با آنها فراهم شود. در صورتی که پدیدآورنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد.
ترتیب نوشتن نام پدیدآورنده(گان) به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده(گان) مقاله است. در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده(گان) به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت؛ در چنین شرایطی باید نویسندگان در انتهای مقاله در قالب ملاحظات عدم تعارض منافع را به نشریه اعلام نمایند. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، و موارد مشابه خودداری کرد.
 چکیده
برای مقالات پژوهشی و دیگر مقالاتی که یک پژوهش را گزارش می‌دهند، از چکیده تمام‌نما استفاده می‌شود. محتوای آن به ترتیب شامل هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، نوآوری (ارزش) و نتیجه‌گیری است. در نوع ساختارمند آن، محتوای اشاره شده به تفکیک ارائه می‌گردد. حجم آن بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ واژه است. توصیه می‌شود چکیده در یک پاراگراف نوشته شود. محتوای چکیده تمام‌نما باید خواننده را از مطالعه متن ‌مقاله بی‌نیاز سازد.
 کلیدواژه‌های چکیده
اصطلاحات این بخش باید دقیقاً از متن چکیده استخراج شده باشند و به مفاهیم موضوعی اصلی اشاره کنند. در برخی منابع توصیه می‌شود کلیدواژه‌ها الفبایی تنظیم شوند. تعداد کلیدواژه‌ها یا عبارات کلیدی بهتر است بین ۳ تا ۷ اصطلاح باشد.
مقدمه
محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، تبیین مسأله بر اساس ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها است. تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد. مهمترین نکته این بخش این است که نویسندگان باید با رویکرد انتقادی این بخش را تدوین کنند نه اینکه صرفا به صورت اتصال برخی از مطالب گلچین شده باشد. حجم مطالب این بخش نباید از ۶-۴ صفحه کمتر و یا بیشتر باشد.  
روش‌شناسی
این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تحلیل داده‌ها است. در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد.  پژوهشگر باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است.
گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، در صورتی‌که از وسیله و ابزار مورد استفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار مورد نیاز است. سپس باید روش تحلیل داده‌ها را شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.
تحلیل داده‌ها
تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌ها آماری (توصیفی و استنباطی)، کیفی، و ترکیبی همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بازنمایی داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل، و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تایید شده مشخص شوند.
بحث و نتیجه‌گیری
ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته‌های پژوهش تعیین شده، و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهشگر در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.
 فراتحلیل
درباره فراتحلیل در منابع گوناگون بسیار سخن رفته است و در اینجا تنها به ذکر چند نکته بسنده می‌شود.  اگر تعداد مقالات در فراتحلیل محدود بود (برای مثال کمتر از ۵۰ عنوان)، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در فهرست منابع ذکر شده، و با نشانه ستاره از دیگر منابع متمایز شوند. در غیر این صورت، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در یک فهرست جداگانه تنظیم، و به صورت فایلی مجزا اما پیوند یافته با مقاله آرشیو و قابل دسترس گردند. 
 
منابع
منابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌دهی به منابع فارسی و لاتین ای پی ای و دستورالعمل‌های مرتبط با آن باشد.
 
راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات
موضوع اندازه نوع فونت
عنوان مقاله فارسی ۱۶ Bold B Zar
اسامی نویسندگان فارسی ۱۲ Bold B Zar
متن چکیده فارسی ۱۱ نازک B Zar
تیترهای داخل متن ۱۲Bold B Zar
کلیدواژه ۱۲ Bold B lotus
متن ۱۲ نازک B Zar
پانویس فارسی ۱۰ نازک B Zar
پانویس لاتین ۹ نازک Times New Roman
عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها ۱۱ نازک B Zar
منابع فارسی ۱۱ نازک B Zar
منابع لاتین ۱۱  نازک Times New Roman
  
راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین
چکیدههای انگلیسی
  تیتر Abstract ۱۱ Bold, Italic Times New Roman
  عنوان مقاله انگلیسی ۱۴ Bold Times New Roman
  اسامی نویسندگان انگلیسی ۱۲  نازک Times New Roman
  متن چکیده انگلیسی ۱۱  نازک Times New Roman
شورای علمی نشریه از تمامی استادان و پژوهشگران دعوت می‌نماید، مقالات علمی و پژوهشی خود را با رعایت موازین ذیل به دفتر نشریه ارسال نمایند:
 1. نوع مقالاتی که برای چاپ ارسال می‌گردند باید محصول مطالعات و تحقیقات نویسندگان بوده و متضمن دست‌آوردهای علمی جدید باشد.
 2. مقالات ارسالی نباید قبلاً در مجله‌ای چاپ شده و یا همزمان به مجله‌ دیگری ارسال شده باشد. ضمن اینکه نباید قبلا در همایش‌های ملی و بین المللی ارائه شده باشند.
 3. مقاله در قالب فایل Word ۲۰۱۰ با قلم ۱۲Bzar   با حاشیه‌های ۳ سانتی‌متر و حداکثر ۲۰ و حداقل ۱۵ صفحه ( یا حداقل ۶۰۰۰ و حداکثر ۸۰۰۰ کلمه)  ارسال شود.
 4. ارسال مقاله از طریق سامانه‌ نشریه روانشناسی زن به نشانی http://psychowoman.ir  انجام شود.
 5. فایل‌های ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:
 • فایل اول فایل کامل مقاله که بدون مشخصات نویسندگان باشد (چکیده فارسی و انگلیسی نیز ضمیمه فایل اصلی باشد).
 • فایل دوم شامل مشخصات (نام، نام خانوادگی، رتبه، تخصص، دانشگاه، ایمیل و شماره تماس) نویسندگان به ترتیبی که قبلا گفته شد، ‌باشد)
در این بخش عهده‏‌دار مکاتبات یا نویسنده‌ مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود. 
روش ارجاع دهی
 • ارجاعات به صورت درون متنی ( ATU ) می‌باشد. (نام خانوادگی، سال: صفحه)
 • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسنده است.
 • در منابع؛ کتاب‌ها، مقالات، اسناد و آرای دادگاه‌ها و سایت‌های اینترنتی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند.
 • منابع پایان متنی شماره‌گذاری نشوند؛ (با تیره مشخص شوند )
روش نگارش فهرست منابع
کتاب: -  نام خانوادگی، نام. ( سال انتشار). عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار، ناشر.
مقاله: - نام خانوادگی، نام. ( سال). «عنوان مقاله»، نام مجله، ماه، دوره، شماره.
نکته: عناوین کتاب یا مقاله بولد نباشند
 • حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی به صورت حرف بزرگ و در عناوین فرانسه بصورت حرف کوچک نوشته شوند.
 • عناوین کتابها به صورت ایتالیک نوشته شوند.
 • عنوان مقاله‌ها در داخل گیومه قرار داده شوند.
 • در ارجاعات درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استفاده از Ibid , op.cit و همان، پیشین؛ منبع عیناً آورده شود.
 • در ارجاع سایت‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:
 • حدالامکان نام و نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است .
 • عنوان سایت
 • آدرس سایت
 • تاریخ آخرین مراجعه‌ نویسنده به سایت
 1. مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله‌ها به عهده نویسندگان است و چاپ آن‌ها به معنی تأیید مطالب نیست.
 2. فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقاله‌های دریافتی آزاد است.
 

دفعات مشاهده: 917 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه روانشناسی زن می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Psychology of Woman Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb