برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
پیش‌بینی نگرش به خیانت بر اساس سبک‌های زندگی و الگوهای ارتباطی در زنان شاغل (2205 مشاهده)
نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه وجدان کاری و بهره وری دبیران زن (2198 مشاهده)
مقایسه ناگویی خلقی و عاطفه خودآگاه (شرم و گناه) در زنان با افسردگی اساسی و زنان عادی (2138 مشاهده)
مقایسه اثربخشی بسته تدوین شده مدیریت موفق پول با واقعیت درمانی بر رضایت زناشویی و تجربه هیجانی نسبت به همسر زنان متأهل (2130 مشاهده)
بررسی نقش واسطه گری هوش اخلاقی در رابطه بین هوش عمومی با رضایت زناشویی در زنان متأهل (2110 مشاهده)
نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در ارتباط بین تمایزیافتگی، روان رنجورخوئی و نشخوار خشم با دلزدگی زناشویی در زنان (2053 مشاهده)
الگوی ساختاری پیش‌بینی سلامت خانواده بر اساس الگوهای ارتباطی و خودکارآیی با نقش واسطه‌ای خودشفقتی در زنان (2025 مشاهده)
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر‌ اساس ویژگی‌های شخصیتی زنان متاهل: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای (1985 مشاهده)
اثربخشی آموزش مبتنی بر درمان هیجان‌مدار برانعطاف‌پذیری و خودکنترلی زنان شهر اصفهان (1984 مشاهده)
نقش واسطه ای رضایت زناشویی زنان در رابطه سبک های دلبستگی و کیفیت روابط جنسی (1958 مشاهده)
بررسی رابطه بین خرد با نگرش معنوی در زندگی و شادمانی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زنان شهر اصفهان (1884 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی زنان با عمل جراحی سینه: یک مطالعه کیفی (1340 مشاهده)
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکار خودآیند زنان دچار افسردگی پس از زایمان (984 مشاهده)
اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی (919 مشاهده)
تاثیر رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری در زنان دارای سابقه خیانت زناشویی (849 مشاهده)
ارائه مدل پیش بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس آسیب های دوران کودکی با نقش میانجی خودانگاره جنسی (830 مشاهده)
رابطه ویژگی‌های شخصیتی K (واکنش‌های نمایشی و شخصیت انکار کننده )، وضعیت سلامت عمومی ،وضعیت زایمان، گروه خونی مادر و عملکرد خانواده با شدت بروز اتیسم در فرزندان (762 مشاهده)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر میل به طلاق، فشار خون و احقاق جنسی در زنان خیانت دیده دارای فشارخون بالا (685 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد کودک (CPRT) بر بهبود سبک های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (639 مشاهده)
تجارب آسیب های دوران کودکی و صفات تاریک شخصیت در زنان: نقش میانجیگری حمایت اجتماعی (612 مشاهده)
پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی بر اساس ناگویی خلقی، تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در زنان فرهنگی (564 مشاهده)
پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ملاک های همسرگزینی و مسئولیت پذیری زنان شاغل (516 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی بر انعطاف‌پذیری کنشی و تحمل پریشانی زنان (474 مشاهده)
بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایه روانشناختی زنان معتاد در حال ترک (464 مشاهده)
اثربخشی غنی‌سازی ازدواج بر مبنای تئوری انتخاب بر باورهای روابط زناشویی زنان متاهل (458 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی بر اساس ناگویی خلقی، تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در زنان فرهنگی (283 دریافت)
تجارب آسیب های دوران کودکی و صفات تاریک شخصیت در زنان: نقش میانجیگری حمایت اجتماعی (205 دریافت)
پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ملاک های همسرگزینی و مسئولیت پذیری زنان شاغل (141 دریافت)
پیش‌بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس سبک‌های حل مسأله و تحمل پریشانی در زنان شاغل (129 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی بر انعطاف‌پذیری کنشی و تحمل پریشانی زنان (125 دریافت)
تبیین علی طلاق عاطفی زنان متاهل: نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و فرسودگی زناشویی (125 دریافت)
تاثیر رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری در زنان دارای سابقه خیانت زناشویی (123 دریافت)
تأثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری بر طرحواره‌های عشق زنان متأهل (122 دریافت)
پیش بینی طلاق عاطفی زنان: نقش مهارت حل مساله و سبک های زندگی (117 دریافت)
اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تعارض‌های کلامی، غفلت و سوء رفتار زنان متأهل (115 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری تروما محور بر عزت نفس زنان مطلقه (115 دریافت)
بررسی نقش واسطه گری هوش اخلاقی در رابطه بین هوش عمومی با رضایت زناشویی در زنان متأهل (110 دریافت)
بررسی کیفیت زندگی زنان با عمل جراحی سینه: یک مطالعه کیفی (110 دریافت)
اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی (110 دریافت)
رابطه بین خوش بینی، امیدواری و معنویت با شدت علائم بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر تهران (107 دریافت)
اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد کودک (CPRT) بر بهبود سبک های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (104 دریافت)
رابطه تصویر بدنی با عملکرد جنسی و سلامت روان در زنان متاهل خانه‌دار (103 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکار خودآیند زنان دچار افسردگی پس از زایمان (103 دریافت)
ارائه مدل پیش بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس آسیب های دوران کودکی با نقش میانجی خودانگاره جنسی (100 دریافت)
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی در زنان متأهل: نقش واسطه‌ای هیجان خواهی (97 دریافت)
بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایه روانشناختی زنان معتاد در حال ترک (96 دریافت)
پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس‌ تمایزیافتگی در زنان: با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی (94 دریافت)
نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی، در رابطه بین سبک زندگی و تحمل پریشانی با تعارضات زناشویی زنان شاغل (93 دریافت)
تبیین علّی پرخاشگری پنهان زناشویی در زنان: نقش احساس گناه و خودشفقت ورزی (91 دریافت)
پیش‌بینی گرایش به خیانت زناشویی در زنان: نقش سبک‌های زندگی و صمیمیت زناشویی (91 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 1029 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 997 بازدید)
راه های ارتباط ( 640 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 562 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 433 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 411 بازدید)
اصول اخلاقی ( 328 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه های ارتباط ( 71 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 63 چاپ)
اصول اخلاقی ( 63 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 59 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 56 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 55 چاپ)
درباره نشریه ( 50 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه روانشناسی زن می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | Psychology of Woman Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb