برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
نقش واسطه ای اشتیاق شغلی در رابطه وجدان کاری و بهره وری دبیران زن (2168 مشاهده)
پیش‌بینی نگرش به خیانت بر اساس سبک‌های زندگی و الگوهای ارتباطی در زنان شاغل (2165 مشاهده)
مقایسه ناگویی خلقی و عاطفه خودآگاه (شرم و گناه) در زنان با افسردگی اساسی و زنان عادی (2096 مشاهده)
رابطه هوش عمومی با رضایت زناشویی زنان: با نقش واسطه گری هوش اخلاقی (2093 مشاهده)
بررسی نقش واسطه گری هوش اخلاقی در رابطه بین هوش عمومی با رضایت زناشویی در زنان متأهل (2071 مشاهده)
نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در ارتباط بین تمایزیافتگی، روان رنجورخوئی و نشخوار خشم با دلزدگی زناشویی در زنان (2025 مشاهده)
پیش بینی نگرش به خیانت بر اساس سبک های زندگی و الگوهای ارتباطی در زنان شاغل (1966 مشاهده)
پیش‌بینی رضایت زناشویی بر‌ اساس ویژگی‌های شخصیتی زنان متاهل: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای (1941 مشاهده)
اثربخشی آموزش بردرمان هیجان مدار برانعطاف پذیری وخودکنترلی زنان شهر اصفهان (1938 مشاهده)
نقش واسطه ای رضایت زناشویی زنان در رابطه سبک های دلبستگی و کیفیت روابط جنسی (1922 مشاهده)
بررسی رابطه بین خرد با نگرش معنوی در زندگی و شادمانی و رضایت از زندگی زناشویی در بین زنان شهر اصفهان (1845 مشاهده)
بررسی کیفیت زندگی زنان با عمل جراحی سینه: یک مطالعه کیفی (1310 مشاهده)
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکار خودآیند زنان دچار افسردگی پس از زایمان (943 مشاهده)
اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی (885 مشاهده)
تاثیر رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری در زنان دارای سابقه خیانت زناشویی (825 مشاهده)
ارائه مدل پیش بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس آسیب های دوران کودکی با نقش میانجی خودانگاره جنسی (763 مشاهده)
رابطه ویژگی‌های شخصیتی K (واکنش‌های نمایشی و شخصیت انکار کننده )، وضعیت سلامت عمومی ،وضعیت زایمان، گروه خونی مادر و عملکرد خانواده با شدت بروز اتیسم در فرزندان (737 مشاهده)
اثربخشی درمان مبتنی بر رابطه والد کودک (CPRT) بر بهبود سبک های فرزند پروری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی (578 مشاهده)
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر میل به طلاق، فشار خون و احقاق جنسی در زنان خیانت دیده دارای فشارخون بالا (557 مشاهده)
تجارب آسیب های دوران کودکی و صفات تاریک شخصیت در زنان: نقش میانجیگری حمایت اجتماعی (552 مشاهده)
پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی بر اساس ناگویی خلقی، تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در زنان فرهنگی (479 مشاهده)
پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ملاک های همسرگزینی و مسئولیت پذیری زنان شاغل (453 مشاهده)
بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایه روانشناختی زنان معتاد در حال ترک (429 مشاهده)
اثربخشی واقعیت درمانی بر انعطاف‌پذیری کنشی و تحمل پریشانی زنان (421 مشاهده)
اثربخشی غنی‌سازی ازدواج بر مبنای تئوری انتخاب بر باورهای روابط زناشویی زنان متاهل (419 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تجارب آسیب های دوران کودکی و صفات تاریک شخصیت در زنان: نقش میانجیگری حمایت اجتماعی (184 دریافت)
پیش بینی گرایش به روابط فرازناشویی بر اساس ناگویی خلقی، تمایز یافتگی و صمیمیت جنسی در زنان فرهنگی (153 دریافت)
پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، ملاک های همسرگزینی و مسئولیت پذیری زنان شاغل (127 دریافت)
تبیین علی طلاق عاطفی زنان متاهل: نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و فرسودگی زناشویی (118 دریافت)
تأثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری بر طرحواره‌های عشق زنان متأهل (117 دریافت)
پیش‌بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس سبک‌های حل مسأله و تحمل پریشانی در زنان شاغل (116 دریافت)
اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر تعارض‌های کلامی، غفلت و سوء رفتار زنان متأهل (113 دریافت)
اثربخشی واقعیت درمانی بر انعطاف‌پذیری کنشی و تحمل پریشانی زنان (111 دریافت)
اثربخشی درمان شناختی رفتاری تروما محور بر عزت نفس زنان مطلقه (110 دریافت)
بررسی نقش واسطه گری هوش اخلاقی در رابطه بین هوش عمومی با رضایت زناشویی در زنان متأهل (107 دریافت)
تاثیر رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری در زنان دارای سابقه خیانت زناشویی (107 دریافت)
رابطه بین خوش بینی، امیدواری و معنویت با شدت علائم بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر تهران (103 دریافت)
بررسی کیفیت زندگی زنان با عمل جراحی سینه: یک مطالعه کیفی (102 دریافت)
رابطه تصویر بدنی با عملکرد جنسی و سلامت روان در زنان متاهل خانه‌دار (100 دریافت)
اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر بلوغ عاطفی و باورهای ارتباطی (96 دریافت)
اثربخشی آموزش گروهی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نگرش ناکارآمد و افکار خودآیند زنان دچار افسردگی پس از زایمان (92 دریافت)
پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس‌ تمایزیافتگی در زنان: با نقش واسطه‌ای هوش هیجانی (91 دریافت)
بررسی اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سرمایه روانشناختی زنان معتاد در حال ترک (91 دریافت)
نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی، در رابطه بین سبک زندگی و تحمل پریشانی با تعارضات زناشویی زنان شاغل (88 دریافت)
تبیین علّی پرخاشگری پنهان زناشویی در زنان: نقش احساس گناه و خودشفقت ورزی (87 دریافت)
نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی و زوجی بر راهبردهای حفظ رابطه در زنان (86 دریافت)
اثربخشی آموزش یوگای خنده بر سلامت عمومی زنان دچار دیابت (86 دریافت)
پیش‌بینی گرایش به خیانت زناشویی در زنان: نقش سبک‌های زندگی و صمیمیت زناشویی (85 دریافت)
پیش بینی طلاق عاطفی زنان: نقش مهارت حل مساله و سبک های زندگی (84 دریافت)
پیش‌بینی اضطراب کرونا در زنان: راهبردهای مقابله‌ای و تحمل پریشانی (84 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 783 بازدید)
درباره نشریه ( 717 بازدید)
راه های ارتباط ( 493 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 444 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 348 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 339 بازدید)
اصول اخلاقی ( 276 بازدید)
خوش آمدید ( 1 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه های ارتباط ( 68 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 61 چاپ)
اصول اخلاقی ( 60 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 57 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 54 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 53 چاپ)
درباره نشریه ( 48 چاپ)
خوش آمدید ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه روانشناسی زن می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | Psychology of Woman Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb